Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak

A képzés célja a térben zajló gazdasági, társadalmi folyamatok főbb törvényszerűségeinek megismerése, a regionális tudományág alapvető kategóriáinak, a gazdasági fejlődés mélyebb területi összefüggéseinek feltárása, olyan elemzési, tervezési módszerek alkalmazás szintű elsajátítása, amelyekkel elméleti kutatások végzésén túl területfejlesztési programok, projektek készítésére, pályázatok megírására is alkalmassá válik a szakirányt elvégzett hallgató.

A környezeti folyamatokkal, hatásokkal és a környezet- és gazdaság összefüggéseivel, a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, a tudatosság és erősítése. Az oktatáson keresztül annak elősegítése, hogy az ökoszisztémák védelme, a társadalom és környezet harmonikus kapcsolatának biztosítása hosszabb távon is megmaradjon. A környezeti információk fontossága, a döntéshozatalban a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítése elengedhetetlenné teszi a felsőoktatási hallgatók ilyen irányú felkészítését.

Képzési szint: Mesterképzés

Képzés időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Tagozat:: nappali, nevelező

Képzés kezdete: szeptember, február

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:              
okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Végzettjeink képesek:

  • önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésére és irányítására,
  • a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére,
  • a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok megoldására,
  • elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
  • problémák kritikus és konstruktív kezelésére,
  • a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok megoldására.

A képzésre belépés kritériuma:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).

További részletek, mintatantervek:

http://gtk.uni-miskolc.hu/regionalis_es_kornyezeti_gazdasagtan_msc