Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

2020-ig a HU-SKRO-UA határokon átnyúló régiójában a kulcsfontosságú felsőoktatási intézmények a klímaváltozással és az azzal járó adaptációval kapcsolatos kutatóközpontokká váljanak. A projektben résztvevő nagy energiafogyasztóként működő egyetemek megcélozzák, hogy 2030-ra 30% -kal csökkentsék energia fogyasztásukat és CO2-kibocsátásaikat, előmozdítsák a megújuló energiaforrások használatát, úgy hogy eközben megosztják tapasztalataikat a régió kulcsfontosságú szereplőivel (hatóságok,települések, vállalatok és magánszemélyek).
 

PRESENTATION OF THE APPLICATION

By 2020, key higher education institutions in the HU-SKRO-UA cross-border region will become research centers on climate change and adaptation. The major energy-consuming universities participating in the project aim to reduce their energy consumption and CO2 emissions by 30% by 2030, promoting the use of renewable energy sources, while sharing their experiences with key players in the region (public authorities, municipalities, companies and individuals).
 
 
A projekttel kapcsolatos információk/hírek: 
 
A projekt indulása (2019.10.01.):
 
A projekt 2019.10.01.-én elindult, amelynek célja: 2020-ig a HU-SK-RO-UA határokon átnyúló régióiban a kulcsfontosságú felsőoktatási intézmények a klímaváltozással és az azzal járó adaptációval kapcsolatos kutatóközpontokká váljanak. A projektben résztvevő nagy energiafogyasztóként működő egyetemek megcélozzák, hogy 2030-ra 30% -kal csökkentsék energiafogyasztásukat és CO2-kibocsátásaikat, előmozdítsák a megújuló energiaforrások használatát, úgy hogy eközben megosztják tapasztalataikat a régió kulcsfontosságú szereplőivel (hatóságok, települések, vállalatok és magánszemélyek).
A projekt partnerei:
• Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
• Technical University of Kosice
• University of Miskolc
• Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare
 
Start of the project (2019.10.01.):
 
The project was launched on 1 October 2019, with the aim of: by 2020, key higher education institutions in the cross-border regions of HU-SK-RO-UA will become research centers on climate change and related adaptation. The major energy-consuming universities participating in the project aim to reduce their energy consumption and CO2 emissions by 30% by 2030, promoting the use of renewable energy sources, while sharing their experiences with key players in the region (public authorities, municipalities, companies and individuals).
Project partners:
• Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
• Technical University of Kosice
• University of Miskolc
• Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare
A NET4SENERGY partnereinek első munkaértekezlete: (2019.10.29.)
 
A NET4SENERGY projektpartnereinek első munkaértekezletére október 29-én került sor az Ivano-Frankivszk Műszaki Egyetemen.
Az üdvözlő beszéd és a bevezetés után a projektkoordinátor bemutatta a NET4SENERGY tartalmát, a mennyiségi és a teljesítménymutatókat. A partnerek a projekt végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, különös tekintettel a projekt megvalósításának tervezésére, a közös projekttevékenységek végrehajtásának pénzügyi és technikai jellemzőire, a jelentésekre és a láthatóságra. #NET4SENERGY
 
 
First workshop of NET4SENERGY partners: (October 29, 2019)
 
The first workshop of NET4SENERGY project partners took place on October 29 at the Ivano-Frankivsk University of Technology.
After the welcome speech and introduction, the project coordinator presented the content, quantitative and performance indicators of NET4SENERGY. The partners discussed issues related to the implementation of the project, in particular the planning of the implementation of the project, the financial and technical characteristics of the implementation of the joint project activities, reporting and visibility. #NET4SENERGY
 
Eredmények/Esettanulmányok
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN Fotovoltaikus erőmű telepítése a Miskolci Egyetemen (2019.11.15.)
 
Elvégzett intézkedések:
A rendszer elektromos teljesítménye 225 kW. A megtermelt villamos energiát az egyetem saját maga fogyasztja el. Nem keletkezik többlet villamos energia, amelyet az elektromos hálózatba vezetnének.
A 900 polikristályos napelemekből (PV modulok) álló kis erőmű az A / 1, A / 2, A / 3 épületek tetejére vannak felszerelve. A napelemek teljesítménye 250 W, méretük 990 * 1640 mm.
• A napelemes eszközök dőlésszöge: 15 fok.
• A  köztük lévő távolság: 20 méter.
• A fotovoltaikus modulok sorainak száma: 7
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
 
• CO2-kibocsátás csökkentése
• Energiaköltség-csökkentés: 7,3 M Ft / év
• Megtérülési idő: 20 év (vagy akár 40 év nélkül is)
        állami támogatások)
• A napelemek élettartama: 25 év
# NET4SENERGY
 
Results / Case studies
 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS Installation of a photovoltaic power plant at the University of Miskolc (15.11.2019)
 
Measures taken:
 
The electrical power of the system is 225 kW. The electricity generated is consumed by the university itself. There is no extra electricity that would be fed into the electricity grid.
The small power plant consisting of 900 polycrystalline solar cells (PV modules) is installed on the roofs of the A / 1, A / 2, A / 3 buildings. The power of the solar panels is 250 W, their size is 990 * 1640 mm.
• Tilt angle of solar devices: 15 degrees.
• Distance between them: 20 meters.
• Number of rows of photovoltaic modules: 7
 
Economic and social impacts:
 
• Reduction of CO2 emissions
• Reduction of energy costs: HUF 7.3 million / year
• Payback period: 20 years (or even without 40 years)
         state aid)
• Life of solar panels: 25 years
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - Megújuló energiaforrások a távhőszolgáltatásban Miskolcon (2019.12.06.)
 
Intézkedések: 
1973 és 2006 között mintegy 5 millió tonna települési hulladékot helyeztek el egy 22 hektáros hulladéklerakóban Miskolc egyik külterületében, a Bogáncs utcában. Ezt a régi és elavult hulladéklerakót 2006-ban bezárták, lefedték és újraművelték. A hulladéklerakó bezárása óta a hulladéklerakó területén a gáz (70% metán) természetes kémiai folyamatok során keletkezik. A MIHŐ Kft. Által végzett vizsgálat megállapította, hogy a hulladéklerakó-gáz (biogáz) felhasználható hőtermelésre, gázmotorokban üzemanyagként, a gázenergia villamos energiává történő átalakítására.
A projekt első szakaszában:
• 2050 méter hosszú gázvezeték épült a biogáz szállítására a Bogáncs utcai hulladéklerakóból a Futó utcai fűtőműbe.
• ezután egy új, modern, biogázégővel felszerelt kazán került üzembe.
A biogázzal működő kazán telepítése óta távfűtést és használati meleg vizet biztosít a hejőcsabai lakótelep 319 lakásának. A hulladékból kinyert biogázt teljes mértékben hasznosítják a téli fűtési szezonban. A nyáron felhalmozott „többlet” biogáz hasznosítására villamos energiát termelő gázmotort is telepítettek. A már telepített 84 gázkút mellett további 67 kút épült. Az előállított villamos energiát a MIHŐ Kft. Értékesíti. Biogáz kutak: Metántartalom: 65-70%, Fűtőérték: ~ 22 MJ / m3.
Fő adatok:
• 22 ha, 5 millió tonna hulladék
• Teljesítmény: 0,4 MWt + 0,5 MWe
• Új gázvezeték hossza: 2050 m
• Az extrakciós kutak száma: 151
• A beruházás teljes költségvetése: 500 690 555 Ft,
• ebből vissza nem térítendő támogatás (KEOP 4.1.0.): 196 727 000 Ft
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
• A hulladék értéke (22 ha, 5 millió tonna hulladék)
• Természetesen előforduló ÜHG-metán (kb. 250 m3 / h) felhasználása fűtéshez - meleg víz - és villamos energia előállításához
• A biogáz fűtéssel és melegvízzel szolgáltatott lakások száma: 319
• Éves villamosenergia-termelés: 3,5 millió kWh
• A CO2-kibocsátás csökkentése: 3900 tonna / év
• Földgázpótlás: 350 000 m3 / év
 
   
 
 
 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - Energy development of two accommodation buildings at the Miskolc Police High School (January 16, 2020)
 
Provisions:
 
Characteristics of the buildings: They were built in the early 1950s with a traditional structure. (8-storey and 2-storey buildings). Roof: Flat roof.
The buildings were provided with external thermal insulation, and the doors and windows were partially replaced.

• Facade: external thermal insulation. Insulation materials: EPS 18 cm. It has a floor area of ​​2440 m².

• Doors and windows: 2-4 cm thermal insulation.

• Facade doors and windows have also been partially replaced with new exterior and interior cornices.

• Plinth (Stromfeld): heat and water resistant insulation. Insulation materials: XPS 18 cm reinforcement with fiberglass fabrics.

• Slab (Stromfeld): step-resistant heat and waterproof insulation. Insulation materials: EPS +14 cm. In addition, 30 8.25 kWp solar panels were installed on the flat roof. Total thermal insulation of the flat roof: 479 m2.

• Building No. 2 has a high roof: window replacements and thermal insulation work have been carried out. An additional 10 cm thick thermal insulation layer has been applied to the existing thermal insulation surface, so a 15 cm thick thermal insulation layer provides thermal insulation to the attic floor.

 
Economic and social impacts:
 
With the implementation of the project, the energy rating of dormitory buildings changed from EE rating to “modern CC” energy rating.
The primary energy reduction is 344,735 kWh / year.
GHG (CO2) reduction: 73.5 t / year.
Annual cost reduction: HUF 2,531,100
Based on 2019 data
 
  
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - Két szállásépület energetikai fejlesztése a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában (2020.02.14.)
 
Az épületek jellemzői:
Az ötvenes évek elején épült négyemeletes épületek hagyományos szerkezeti felépítésűek. Falazat: Tégla. Lábazat: műkő. Tető: Lapos tető.
Az épületek falai külső hőszigetelést kaptak, és néhány régi nyílászárót kicseréltek.
• Homlokzat: külső hőszigetelés. Szigetelő anyagok: EPS 18 cm. 3710 m² alapterületű.
• Ajtók és ablakok: 2-4 cm hőszigetelés.
• Lábazat: hőszigetelés. Szigetelő anyagok: XPS 18 cm erősítő üvegszálas szövetekkel. 440 m² alapterületű.
• Födém: lépésálló hő- és vízálló szigetelés. Szigetelő anyagok: EPS 22 cm.
• A homlokzati nyílászárókat új külső-belső párkányokra is cserélték
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
 
A projekt megvalósításával a kollégiumi épületek energia besorolása (energiacímke) az FF besorolásról a „modern CC” energia besorolásra változott.
A rendelkezésre álló primerenergia-csökkentés 593 220 kWh / év (2135 592 GJ / év).
ÜHG (CO2) csökkenés: 120,42 t / év.
Éves költségcsökkentés: 2 909 885 forint
2019-es adatok alapján
 
 
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - Fotovoltaikus erőmű bővítése a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában (2020.03.08.)
 
Az iskola három épületében hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszert telepítettek az épületek áramigényének kielégítésére. A meglévő 170 kW-os kiserőmű bővült egy 222,48 kW-os beépített napelemes rendszerrel.
A projekt egy újabb szakasza a 2015-ben kezdődött fejlesztési folyamatnak. A napelemek telepítéséhez szükséges összes tevékenységet belefoglalták a projektbe. A megvalósítás során figyelembe vették a maximálisan hasznosítható energiát, a gazdasági hatékonyságot és a biztonságos üzemeltetést. Az étterem épület tetejére 136,08 kW-os rendszert, a 13. számú épületre 60,48 kW-os rendszert, a 16. számú épületre pedig 25,92 kW-os rendszert telepítettek, 15 fokos dőlésszöggel, kelet-nyugati tájolással.
 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - Expansion of a photovoltaic power plant at the Miskolc Police High School (March 8, 2020)
 
A grid-connected photovoltaic system was installed in three of the school’s buildings to meet the electricity needs of the buildings. The existing 170 kW small power plant has been expanded with a 222.48 kW built-in solar system.
The project is another phase of the development process that began in 2015. All activities required for the installation of solar panels were included in the project. The implementation took into account the maximum usable energy, economic efficiency and safe operation. A 136.08 kW system was installed on the roof of the restaurant building, a 60.48 kW system was installed on the 13th building, and a 25.92 kW system was installed on the 16th building, with a 15-degree tilt and east-west orientation.
 
 
 
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - A szlovákiai Bojná Bojná község önkormányzati irodájának energetikai fejlesztése (2020.04.09.)
 
Projekt adatok:
 
Helyszín: Námestie A. Hlinku 32, 919 43 Cífer Megvalósítás éve: 2011 A projekt időtartama: 6 hónap
Energiafogyasztás világításhoz és fűtéshez rekonstrukció előtt: 141,407 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció előtt: 92,628 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció után: 50,690 kWh
Energiamegtakarítás: 41,938 kWh
 
Megtett intézkedések:
• hőszigetelés
• padlószigetelés fűtetlen padláson
• fűtetlen pince mennyezetének szigetelése
• a nyílásszerkezetek cseréje
• a hőforrás rekonstrukciója
• fényforrások cseréje
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
 
Az újjáépítés beruházási költsége: kb. 67 000 EUR áfa nélkül.  
Ténylegesen megtakarított költség kWh-nként *: 0,74 EUR / 1kWh
 
 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - Energy Development of the Municipal Office of the Municipality of Bojná Bojná, Slovakia (09/04/2020)
 
Project data:
 
Location: Námestie A. Hlinku 32, 919 43 Cífer Year of implementation: 2011 Project duration: 6 months
Energy consumption for lighting and heating before reconstruction: 141,407 kWh
Energy consumption before reconstruction: 92,628 kWh
Energy consumption after reconstruction: 50,690 kWh
Energy savings: 41,938 kWh
 
Measures taken:
• thermal insulation
• floor insulation on unheated attics
• insulation of the ceiling of an unheated cellar
• replacement of opening structures
• reconstruction of the heat source
• replacement of light sources
 
Economic and social impacts:
 
Reconstruction investment cost: approx. EUR 67 000 excluding VAT.
Actual cost savings per kWh *: 0.74 EUR / 1kWh
 
'Twinning Activates of Energy Management Educational Programs (2021.04.10)
 
2021. március 12.-én a Miskolci Egyetem szervezésében megrendezésre került a "Twinning activites of Eneregy Management Educational Programs" c. online képzés a NET4SENERGY projekt támogatásával. A NET4SENERGY projekt munkatársain kívül hallgatók is részt vettek az eseményen a partneregyetemekről:
 • Miskolci Egyetem
 • Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare (RO)
 • Ivano-Fankivsk National Technical University of Oil and Gas (UA)
 • Technical University of Kosice (SK)

A résztvevők megismerkedhettek a magyarországi legjobb gyakorlatokkal az energiamenedzsment területén, ill. magának az energiamenedzsmentnek a terminológiájával és néhány alapkoncepciójával is. Az előadásokat követően egy SWOT analízist készítettek a részvevők a fent említett egyetemek energiafelhasználására és energiagazdálkodására vonatkozóan. #NET4SENERGY

'Twinning Activites of Energy Management Educational Programs (2021.04.10)
 
On March 12, 2021, the "Twinning activities of Eneregy Management Educational Programs" was organized by the University of Miskolc. online training with the support of the NET4SENERGY project. In addition to the staff of the NET4SENERGY project, students from the partner universities also took part in the event:
 • University of Miskolc
 • Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare (RO)
 • Ivano-Fankivsk National Technical University of Oil and Gas (UA)
 • Technical University of Kosice (SK)
The participants were able to get acquainted with the best practices in the field of energy management in Hungary, resp. also with the terminology and some basic concepts of energy management itself. Following the presentations, participants conducted a SWOT analysis of the energy use and energy management of the above-mentioned universities. # NET4SENERGY
 

Twinning activities of Energy Management Educational Programs at Technical university of Košice 13 April 2021, 10:00 CET 

Participants were project members from

 • University of Miskolc (HU),
 • Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare (RO),
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (UA),
 • Technical University of Kosice (SK)

and their invited guests.

Program

 • Presentation of Slovakian best practices.      
 • Photovoltaic power plants 
 • Designing of off-grid PV power plant 
 • Energy usage of the Technical university of Košice

Energiagazdálkodási oktatási programok testvérvárosi tevékenységei a Kassai Műszaki Egyetemen 2021. április 13., 10:00 CET

A résztvevők a projekt tagjai

 • Miskolci Egyetem (HU),
 • Kolozsvári Műszaki Egyetem, Nagybányai Északi Egyetemi Központ (RO),
 • Ivano-Frankivszki Nemzeti Olaj- és Gázipari Műszaki Egyetem (UA),
 • Kassai Műszaki Egyetem (SK) és meghívott vendégeik.

Program

 • Szlovákiai legjobb gyakorlatok bemutatása.
 • Fotovoltaikus erőművek
 • Hálózaton kívüli PV erőmű tervezése
 • A Kassai Műszaki Egyetem energiafelhasználása
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - Az óvoda energetikai fejlesztése a szlovákiai Cífer Cífer faluban (2020.05.21.)
 
Helyszín: Námestie A. Hlinku 32, 919 43 Cífer Megvalósítási év: 2010 Beruházási összeg: 67 630 EUR Beruházások összesen: 191 000 € Projekt időtartama: 6 hónap Valódi megtakarított kWh beruházási költség: 2,82 € / 1kWh
Energiafogyasztás világításhoz és fűtéshez rekonstrukció előtt: 369,776 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció előtt: 222,757 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció után: 155,127kWh
Energiamegtakarítás: 67,630 kWh
Az Intézetről:
A Cífer Óvoda állami óvoda, amely 3–6 éves gyermekek és késő kötelező iskolalátogatással rendelkező gyermekek számára nyújt óvodai nevelést. A „Boldog és egészséges gyerekek” iskolai oktatási program résztvevőo és mottójuk a követekző: „Játszani, tanulni és nevetni akarunk” segíteni szeretnénk a gyerekeknek, hogy felfedezzék és megismerjék a színekkel, hangokkal, illatokkal, békével és egészséggel teli világot.
 
Megtett intézkedések:
• hőszigetelés
• tetőszigetelés
• a nyílásszerkezetek cseréje
• a hőforrás rekonstrukciója
• lámpák cseréje
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
 
 Az újjáépítés beruházási költsége: kb. 191 000 EUR áfa nélkül Beruházási költség / megtakarított kWh: 2,82 EUR / 1kWh Beruházási költség / megtakarított kWh *: 0,89 EUR / 1kWh
* a központi fűtés és világítás előtti energiaigény és az azt követő energiafogyasztás alapján számítva
 
 
 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - Energy development of a kindergarten in the village of Cífer Cífer in Slovakia (21.05.2020)
 
Location: Námestie A. Hlinku 32, 919 43 Cífer Year of implementation: 2010 Investment amount: 67 630 EUR Total investment: 191 000 € Project duration: 6 months Actual saved kWh investment cost: 2.82 € / 1kWh
Energy consumption for lighting and heating before reconstruction: 369,776 kWh
Energy consumption before reconstruction: 222,757 kWh
Energy consumption after reconstruction: 155,127kWh
Energy savings: 67,630 kWh
 
About the Institute:
Cífer Kindergarten is a public kindergarten that provides pre-school education for children aged 3 to 6 and children with late compulsory schooling. A participant in the “Happy and Healthy Kids” school education program and their motto is “We want to play, learn and laugh” we want to help children discover and get to know a world full of colors, sounds, smells, peace and health.
 
Measures taken:
• thermal insulation
• roof insulation
• replacement of opening structures
• reconstruction of the heat source
• replacement of lamps
 
Economic and social impacts:
 
 Reconstruction investment cost: approx. 191,000 EUR without VAT Investment cost / saved kWh: 2.82 EUR / 1kWh Investment cost / saved kWh *: 0.89 EUR / 1kWh
* calculated on the basis of energy demand before central heating and lighting and subsequent energy consumption
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÉPÜLETEKBEN - Az általános iskola energiafejlesztése a szlovákiai Klasov Klasov faluban (2020.06.17.)
 
Helyszín: Obec Klasov 20 951 53 Klasov Projekt neve: Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Beruházási összeg: 207.000 € A projekt időtartama: 6 hónap Valódi megtakarított kWh beruházási költség: 2,25 € / 1kWh
Energiafogyasztás világításhoz és fűtéshez rekonstrukció előtt: 274,553 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció előtt: 186,192 kWh
Energiafogyasztás rekonstrukció után: 94,121 kWh
Energiamegtakarítás: 92,071 kWh
 
Az Intézetről:
 
A klasovi általános iskola állami általános iskola, és általános iskolai oktatást nyújt az 1 és 9 év közötti gyermekek számára. Az iskolába járó tanulók száma jelenleg 113 fő.
Megtett intézkedések:
• hőszigetelés
• tetőszigetelés
• a hőforrás rekonstrukciója
• fényforrások cseréje
 
Gazdasági és társadalmi hatások:
 
Az újjáépítés beruházási költsége: kb. 207 000 EUR áfa nélkül Beruházási költség / megtakarított kWh: 2,25 EUR / 1kWh Beruházási költség / megtakarított kWh *: 1,15 EUR / 1kWh
* a központi fűtés és világítás előtti energiaigény és az azt követő energiafogyasztás alapján számítva
 
 

ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - Energy development of primary school in Klasov Klasov, Slovakia (17/06/2020)

Location: Obec Klasov 20 951 53 Klasov Project name: Energetická analizívnosť vo verejných budovách. Investment amount: 207,000 € Project duration: 6 months Real saved kWh investment cost: 2,25 € / 1kWh
Energy consumption for lighting and heating before reconstruction: 274,553 kWh
Energy consumption before reconstruction: 186,192 kWh
Energy consumption after reconstruction: 94,121 kWh
Energy savings: 92,071 kWh
 
About the Institute:
 
Klassov Primary School is a public primary school and provides primary education for children aged 1 to 9 years. The number of students attending the school is currently 113.
Measures taken:
• thermal insulation
• roof insulation
• reconstruction of the heat source
• replacement of light sources
 
Economic and social impacts:
 
Reconstruction investment cost: approx. 207,000 EUR without VAT Investment cost / saved kWh: 2.25 EUR / 1kWh Investment cost / saved kWh *: 1.15 EUR / 1kWh
* calculated on the basis of energy demand before central heating and lighting and subsequent energy consumption.
 

ENERGY-EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - BEST PRACTICE CASE - Installation of a photovoltaic power plant at the Law Enforcement Secondary Vocational School of Miskolc (06/09/2020)

Miskolc, Northern Hungary

Performed measures

Implementation of a photovoltaic system (solar power plant):

680 solar cells with a total capacity of 170 KWp were installed within the framework of the project.

• 440 solar cells on the roof of the building XIV

• 240 solar cells on the roof of the building XXIV

• 8 inverters with a capacity of 20 KWp and 1 inverter with a capacity of 10 KWp.

The solar park generates approx. 153,655 KWp of electricity annually, a part of which provides the supply to the internal network, the remaining part is fed back to the external network. All activities required for the installation of the solar panels were included in the project. Maximum recoverable energy, economic efficiency and safe operation were taken into account during the implementation.

Economic (social) impact

New solar panels generate 153,655 KWh of electricity per year. This provides almost 32% of the institute's electricity consumption.

Cost reductions per year: HUF 4,312,000

Primary energy reduction: 95,200 kW / year

CO2 emission reduction: 95 t / year

(based on year 2019)

Solar energy is environmentally friendly, reduces primary energy demand and thus CO2 emissions. Electricity generated by a solar system provides an opportunity for the institution to diversify, which increases energy security. Electricity cost saving also can be achieved.

ENERGY-EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS - BEST PRACTICE CASE

Expansion of a photovoltaic power plant at the Law Enforcement Secondary Vocational School of Miskolc  (06/09/2020)

Miskolc, Northern Hungary

Performed measures

A network-connected photovoltaic system was installed in three buildings of the school to meet the electricity needs of the buildings. The existing 170 kW small power plant has been expanded with a 222.48 kW installed solar system.

The project is another stage in a development process, which started in 2015. All activities required for the installation of the solar panels were included in the project. Maximum recoverable energy, economic efficiency and safe operation were taken into account during the implementation. A 136.08 kW system were installed on the roof of the Restaurant building, a 60.48 kW system on Building No. 13 , and a 25.92 kW system on building No. 16, with a 15-degree tilt angle, east-west orientation.

Economic (social) impact

Electricity generated by the solar system ensures energy security for the Institution. The yield of the system is 207,000 kWh / year (based on Pvcalc)

Amount of energy produced from renewable energy sources: 745.2 GJ / year.

Annual reduction in greenhouse gases: 188.8875 tonnes of CO2 equivalent.

Achieved cost reductions per year: HUF 8,193,000

Primary energy reduction: 114,686 kW

(based on 2019 data)