Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS AZ AZOKRA ADOTT GAZDASÁGI VÁLASZOK TÉRBENI MEGJELENÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK ELEMZÉSE

A világgazdasági folyamatok, így a transznacionalizálódás meghatározó jelentőséggel bírnak a 21. században. A globalizáció – bár nagy régiónként változó mértékben – de mindenhol érezhető kihívások elé állítja a gazdaság szereplőit. A tőke és a munkaerő szabad mozgása a források hatékony allokációjához vezethet, a világgazdasági szereplők változásai, fejlődése a magyar gazdaság jövője szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

A világgazdasági folyamatok sokféleképpen hatnak a városok, régiók, országok fejődésére, melynek legtöbb esetben kedvező feltételeket teremtenek.

1. Térszerkezet és városhálózatok, urbanizációs folyamatok a világgazdaság főbb régióiban, Európában és Magyarországon

Kutatásainkban az urbanizációs folyamatok terjedését, régiók és városok területi szerkezetét, változó gazdasági és társadalmi folyamatait, kapcsolatainak alakulását vizsgáljuk az átalakuló világgazdasági régiókban, Európában, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Ez jelenti a fejlett területi egységek kapcsolatrendszerének vizsgálatát, Európa térszerkezeti változásainak elemzését és vizualizálását, valamint a magyarországi városok tipizálását, elérési viszonyaik és fejlődésük más tényezőinek feltárását.

A funkcionális várostérségek és a világgazdasági centrumok gazdasági koncentrációs és dekoncentrációs folyamatait, a policentrikus városhálózat kialakulását ökonometriai módszerekkel modellezzük.

Referencia publikációk

2. A kommunikáció térformáló szerepe

A közlekedést és az info-kommunikációt magukba foglaló térbeni hálózatok kialakulása és működése egyszerre a globalizáció alapfeltételei és következményei. A városok, térségek elérhetősége meghatározza a globális gazdaságba való bekapcsolódás lehetőségét, mértékét és módját. Az elérhetőségi vizsgálatok mellett a hálózatok általános sajátosságaira, a hálózat-elmélet gazdasági és térszerkezeti alkalmazásaira is fókuszálunk.

Referencia publikációk

3. Területi energiahatékonysági vizsgálatok

A környezeti kihívások közül az energia-kérdést az energiafelhasználás, az energiahatékonyság és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatrendszer tényezőinek feltárásával és elemzésével kutatjuk. Vizsgáljuk a városok fejlettsége és energiafelhasználása, az alternatív energiák bevonása közötti összefüggést, módszert dolgoztunk ki a térségek energiahatékonysági potenciáljának becslésére. Vizsgáljuk az energiaárak világpiaci növekedésének (illetve helyi, kormányzati csökkentésének) hatását az energiaintenzív iparágak versenyképességére, továbbá azon régiók fejlődésére, ahol a foglalkoztatáshoz és a bruttó hozzáadott érték termeléséhez ezek az iparágak nagy mértékben hozzájárulnak.

Referencia publikációk

4. A világgazdasági régiók pozícióinak változása a XXI. században

A nemzetközi kapcsolatokban, a világgazdasági régiók pozícióiban alapvető változások mentek végbe az elmúlt időszakban. Az olyan jelentős gazdasági potenciállal rendelkező, feltörekvő országok, mint Kína, India vagy Brazília globális játékossá fejlődtek, mind a piaci lehetőségek, mind a világgazdasági verseny jelentette kihívások szempontjából. Az ehhez kapcsolódó kutatásokban vizsgáljuk mind a centrum (Amerikai Egyesült Államok, Japán, Európai Unió), mind a feltörekvő országok főbb gazdasági jellemzőit, fejlődési pályáit, a piaci vonzerőit, a termelés kihelyezésének lehetőségeit, vagyis mindazokat a kihívásokat, melyekkel a globális vállalatok működésük során szembesülnek. Meghatározzuk a versenyképesség főbb tényezőit, a lehetséges fejlődési stratégiákat, kiemelten figyelve az aktuális geopolitikai eseményekre.

Referencia publikációk:

Projektek:

Meghirdetett PhD témák:

Gondozott kiemelkedő TDK témák (2005-2013):